ไสยศาสตร์ลี้ลับกับGCLUB

gclub
gclub

สำหรับเรื่องของไสยศาสตร์นั้นGCLUB เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งก็อยู่คู่กับคนไทยอย่างเรามาช้านานแล้วคะ เรื่องของไสยศาสตร์นั้นก็จะเป็นเรื่องลี้ลับซึ่งเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้และก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้คะ บางคนอาจจะมีความเชื่อมากเกินไปหรืออาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นงมงายค่ะ เรื่องของไสยศาสตร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะว่ามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหน แต่โดยส่วนมากแล้วคนไทยเราจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากคะ ถ้าเป็นคนไทยโดยแท้จริงแล้ว GCLUBเมื่อคนเรามีอาการเจ็บป่วย ถ้าเกิดว่าไปรับการรักษาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการรักษาทางการแพทย์แล้วยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ คนไทยก็จะหันมาพึ่งทางด้านไสยศาสตร์ โดยการพึ่งทางด้านพระ หรือว่าหมอไสยศาสตร์ บางครั้งอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ว่าก็เป็นความเชื่อของคนส่วนมากซึ่งก็อาจจะสามารถบรรเทาจิตใจได้ในระดับหนึ่งนะคะ

ซึ่งถ้าใครมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ก็ไม่ผิดนะคะ เราสามารถที่จะเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ได้แต่ว่าเราก็จะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังหรือว่าในสิ่งที่เห็นกับความเป็นจริงบ้าง GCLUBซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตของเราได้ต่อไป โดยมีความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับทางด้านไสยศาสตร์ ซึ่งก็จะทำให้การดำเนินชีวิตเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้เช่นกันคะ