Royal1688 กับมาตรการใหม่กับคนไม่ใส่หมวกกันน็อค

Royal1688 กับมาตรการใหม่กับคนไม่ใส่หมวกกันน็อค

แน่นอนว่าทุกครั้งที่เรามีการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นในระยะทางที่ใกล้ หรือว่าไกลก็ตาม  Royal1688 ว่าการสวมใส่หมวกกันน็อคนี้มีความสำคัญมากๆที่เราไม่ควรจะมองข้ามไป เพราะว่ามันสามารถป้องการกระแทกที่บริเวณหัวของเราได้ ที่อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ง่ายๆนั่นเอง นอกจากหมวกกันน็อคนี้จะสามารถช่วยป้องกันเราจากอันตรายต่างๆได้แล้ว มันยังเป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่คนขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงคนซ้อนด้วยที่จะต้องใส่ทุกครั้ง

เมื่อเราไม่สวมใส่หมวกกันน็อคนอกจากว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวเราเองแล้ว  รอยัล1688  จะต้องบอกเลยว่ามันก็ยังผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะ ซึ่งการที่เราไม่สวมใสหมวกกันน็อคทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่เราจะกลัวการตั้งด่านเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะ คาสิโนออนไลน์ ต้องบอกเลยว่า ทุกๆสี่แยกจะเริ่มมีการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ เมื่อกล้องจับได้ว่าทั้งคนขับ และคนที่ซ้อนท้ายไม่ใส่หมวกกันน็อค ก็จะมีใบสั่งส่งไปที่บ้าน ให้ไปเสี่ยวค่าปรับ 400-800 บาท

หากว่าเราไม่ยอมที่จะไปเสียค่าปรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  Gclub Royal1688 จะบอกว่าเราอาจที่จะโดนฟ้องได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือมาตรการใหม่ของคนที่ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อคเวลาที่เรานี้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ถ้าหากว่าไม่อยากที่จะต้องเสียเงินก็ควรที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎต่างๆด้วยค่ะ เพราะว่ากฎเกณฑ์นี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อของตัวเราเองทุกคน เราจะต้องรักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะ

Royal1688